Combat Aircraft (2018-03)

Combat Aircraft (2018-03)

Combat Aircraft publiceerde een foto die betrekking had op onze tour naar Taiwan in 2017: Combat Aircraft Arnold ten Pas