Defence International (2018-04)

Defence International (2018-04)

In het april 2018 nummer van Defence International is een artikel van zes pagina’s te vinden door Tsungfang Tsai en Jurgen van Toor over de januari 2018 Thailand tour: Defence International Tsungfang Tsai and Jurgen van Toor