Full Stop (2013-03)

Full Stop (2013-03)

Anatolian Eagle is een populair onderwerp voor artikelen en de 2013 editie was geen uitzondering. Remco Boudewijn schreef dit artikel voor het het Nederlandse “Full Stop”: Turkey-mar13-Full-Stop-Remco-Boudewijn