Israël (2017)

Israël 2017

Israël 2017

4Aviation werd door de Israel Defense Force Media Desk in de gelegenheid gesteld een groep luchtvaartfotografen af te vaardigen naar de persdag van de grote oefening Blue Flag 2017 op Ovda AB. Deze internationale groep waren allemaal voorzien van een accreditatie voor het schrijven van een artikel voor en blad of online media.

We willen de medewerkers van de IDF perscentrum, in het bijzonder Yaniv en Betty, heel hartelijk bedanken voor hun hulp.