Privacy Statement 4Aviation

Privacy Statement 4Aviation

This Privacy Statement is available in Dutch only.

Artikel 1: Inleiding
Dit is de Privacy Statement van 4Aviation. In deze verklaring lees je hoe wij omgaan met de persoonsgegevens die we in ons contact met jou verkrijgen. 4Aviation heeft ingeschat te voldoen aan de bepalingen van de AVG (Algemene Verordening Persoonsgegevens).
Artikel 2: Verzamelde persoonsgegevens
Wij doen ons uiterste best om je gegevens te beschermen. Om diensten aan jou te kunnen leveren en onze dienstverleningen aan jou te waarborgen, hebben we wel een aantal persoonsgegevens van je nodig (zoals naam, adres, contactgegevens, geboortedatum, paspoortgegevens, nationaliteit, etc.). 4Aviation verwerkt deze persoonsgegevens omdat je gebruikmaakt van onze diensten en/of omdat je deze zelf aan ons verstrekt.
Wanneer je gegevens aan ons verstrekt van derden (medereizigers of contactpersonen in geval van een noodsituatie) gaan we ervan uit dat je hen informeert over de verwerking van hun gegevens door ons en wijst naar dit Privacy Statement.

De persoonsgegevens gegevens gebruiken wij voor de volgende doeleinden:

  • Het verlenen en factureren van onze diensten;
  • Het verzenden van onze nieuwsbrieven;
  • De afhandeling van je boekingen/orders en je informeren over het verloop daarvan;
  • Opslag van klantgegevens in ons relatiebestand, om de overeenkomst tussen jou en 4Aviation te kunnen uitvoeren;
  • Het treffen van maatregelen om de dienstverlening te verbeteren;
  • Het nakomen van wettelijke verplichtingen;
  • Het verstrekken van informatie of aanbiedingen.
Artikel 3: Minderjarigen
4Aviation heeft niet de intentie gegevens te verzamelen van personen die jonger zijn dan 16 jaar. We bieden daarom ook geen diensten aan die zich specifiek richten op minderjarigen. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld van een minderjarige, neem dan contact met ons op. Dan verwijderen wij deze informatie.
Artikel 4: Beveiliging
Bij gegevensoverdracht via de website gebruiken wij het zogenaamde SSL-veiligheidssysteem (Secure Socket Layer) met een versleuteling. Dat jouw gegevens versleuteld verzonden worden zie je aan het symbool van een sleutel of gesloten slot in de statusbalk van je browser.
Wij nemen passende beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot jouw persoonsgegevens te beperken. Zo zorgen wij dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot de gegevens, dat de toegang tot de gegevens afgeschermd is en dat onze veiligheidsmaatregelen regelmatig gecontroleerd worden.
Artikel 5: Gegevens van websitebezoek
Wij ontvangen gegevens op basis van jouw bezoek aan onze website. Voorbeelden hiervan zijn cookies. Deze gegevens gebruiken wij om een beter beeld te krijgen van onze klanten en om onze dienstverlening en website te ontwikkelen en aan te passen aan je persoonlijke voorkeuren.
De 4Aviation website kan ook links aanbieden naar websites die niet door 4Aviation worden beheerd. Deze websites worden niet door 4Aviation gecontroleerd en 4Aviation is niet verantwoordelijk voor het gevoerde privacy beleid of de inhoud van deze externe websites.
Artikel 6: Gegevens opvragen en aan laten passen
Persoonsgegevens die je aan ons hebt verstrekt kun je op elk gewenst moment opvragen en aan laten passen. Dit kan heel eenvoudig door ons een e-mail te sturen. 4Aviation reageert zo snel mogelijk, maar tenminste binnen vier weken op jouw verzoek.
Artikel 7: Bewaartermijn gegevens en inzage
Wanneer je je dienstverlening bij ons eindigt, bewaren wij sommige gegevens. We verwijderen echter de gegevens die niet meer nodig zijn. Je hebt recht op inzage van de gegevens die we van jou hebben nadat je de dienstverlening bij ons hebt beëindigd. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering indienen via een e-mail. 4Aviation reageert zo snel mogelijk, maar tenminste binnen vier weken op jouw verzoek.
Artikel 8: Delen met anderen
4Aviation verstrekt je persoonsgegevens alleen aan derden als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Zo maken wij gebruik van een derde partij voor de afhandeling van iDeal betalingen in onze webshop.
Wij kunnen in dat kader ook persoonsgegevens verstrekken aan overheidsinstanties in het buitenland (voor het verkrijgen van de toestemming om een locatie te kunnen bezoeken). Dit betekent dat persoonsgegevens worden doorgezonden naar en worden gebruikt, opgeslagen en anderszins verwerkt in andere landen dan het land waar de informatie is verkregen. In alle gevallen zullen we proberen een passend beschermingsniveau te waarborgen.
Artikel 9: Wijzigingen
Deze privacyverklaring kan worden gewijzigd. Eventuele wijzigingen worden bekendgemaakt op deze pagina.
Deze privacyverklaring is op 24 mei 2018 voor het eerst gepubliceerd.